Tổng đài khám bệnh từ xa 19006161
Thời gian làm việc từ 7h đến 20h tất cả các ngày trong tuần
VN EN
Bác sĩ và nhân viên y tế
Trung tâm & các bộ phận

Bác sĩ và nhân viên y tế

Bác sĩ Hoàng Thị Mai Phương

Bác sĩ Hoàng Thị Mai Phương

Chuyên khoa Y học gia đình

Các lĩnh vực tập trung:

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội – Y học gia đình

Siêu âm

CCHN: 43/BYT-CCHN

Bác sĩ Nguyễn Tá Dũng

Bác sĩ Nguyễn Tá Dũng

Chuyên khoa Y học gia đình

Các lĩnh vực tập trung:

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội – Y học gia đình

Siêu âm

CCHN: 1401/HNO-CCHN

Bác sĩ Hoàng Thị Cúc

Bác sĩ Hoàng Thị Cúc

Chuyên khoa Nhi

Các lĩnh vực tập trung:

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

CCHN: 20300/BYT-CCHN

Thạc sĩ Trần Mạnh Hà

Thạc sĩ Trần Mạnh Hà

Chuyên khoa Nhi

Các lĩnh vực tập trung:

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

CCHN: 17947/BYT-CCHN

Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt

Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt

Chuyên khoa Nhi

Các lĩnh vực tập trung:

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

CCHN: 374/HD-CCHN

Bác sĩ Khương Đức Dục

Bác sĩ Khương Đức Dục

Chuyên khoa Tai - Mũi -Họng

Các lĩnh vực tập trung:

Khám bệnh, chữa bệnh chuyen khoa Tai Mũi Họng

CCHN: 537/GL-CCHN

Bác sĩ Nguyễn Thị Đào

Bác sĩ Nguyễn Thị Đào

Chuyên khoa Nội

Các lĩnh vực tập trung:

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

CCHN: 2484/HNO-CCHN

Bác sĩ Trần Thị Thu Hằng

Bác sĩ Trần Thị Thu Hằng

Chuyên khoa Nội

Các lĩnh vực tập trung:

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

CCHN: 19546/BYT-CCHN

Bác sĩ Nguyễn Công Bắc

Bác sĩ Nguyễn Công Bắc

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Các lĩnh vực tập trung:

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Xquang

Siêu âm chẩn đoán

CCHN: 3785/HNO-CCHN

Bác sĩ Đỗ Thị Thu Hương

Bác sĩ Đỗ Thị Thu Hương

Chuyên khoa xét nghiệm

Các lĩnh vực tập trung:

Chuyên khoa xét nghiệm: Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch

CCHN: 2155/HD-CCHN

Hotline Zalo Facebook Messenger