Tổng đài khám bệnh từ xa 19006161
Thời gian làm việc từ 7h đến 20h tất cả các ngày trong tuần
Bác sĩ và nhân viên y tế
Trung tâm & các bộ phận

Bác sĩ và nhân viên y tế

Điều dưỡng Dư Thị Tuyết

Điều dưỡng Dư Thị Tuyết

Điều dưỡng viên - Phòng tiêm chủng

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN:

Phạm vi hoạt động chuyên môn: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 07/10/2015

Điều dưỡng Nguyễn Nam Ninh

Điều dưỡng Nguyễn Nam Ninh

Điều dưỡng viên

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN: 18065/HNO-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Cử nhân Ngô Thị Lợi

Cử nhân Ngô Thị Lợi

Cử nhân xét nghiệm

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN: 18187/HNO-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Kỹ thuật viên xét nghiệm

Điều dưỡng Nguyễn Bá Vệ

Điều dưỡng Nguyễn Bá Vệ

Điều dưỡng viên

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN: 21766/HNO-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 07/10/2015

Điều dưỡng Hoàng Mạnh Linh

Điều dưỡng Hoàng Mạnh Linh

Điều dưỡng viên

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN:

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 07/10/2015

Điều dưỡng Đặng Thị Loan

Điều dưỡng Đặng Thị Loan

Điều dưỡng viên

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN: 26303/HNO-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015

Điều dưỡng Hoàng Ngọc Anh

Điều dưỡng Hoàng Ngọc Anh

Điều dưỡng viên

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN: 21765/HNO-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 07/10/2015

Điều dưỡng Lưu Văn Phương

Điều dưỡng Lưu Văn Phương

Điều dưỡng viên

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN: 21767/HNO-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Bùi Minh Thiện

Bùi Minh Thiện

Kỹ thuật viên

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN: 26582/HNO-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Kỹ thuật viên X-quang

Điều dưỡng Trịnh Thanh Ngân

Điều dưỡng Trịnh Thanh Ngân

Điều dưỡng viên

Các lĩnh vực tập trung:

CCHN:

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

Hotline Zalo Facebook Messenger